• 29 Oct 2019

Prof. TAN Choon Hong, NTU

  • 22 Jul 2020

Prof. Jason XU Zhichuan, NTU

  • 6 Jul 2021

Asst. Prof. Edison Ang Huixiang, NTU – NIE